Galvenie HTML tagi
(versijai HTML4)
 
<html></html>
Parāda pārlūkprogrammai, ka tas ir HTML dokuments.
<head></head>
Norāda vietu, kur jānovieto dažāda informācija, kas netiek attēlota pamatdokumentā. Šeit tiek novietota informācija par dokumenta nosaukumu, kodējumu un tagi meklēšanas programmām -robotiem.
<body></body>
Nosaka dokumenta redzamo daļu.
<meta name="allow-search" content="?">
Norādījums meklēšanas robotiem, kā pārbaudīt doto HTML dokumentu.
<meta http-equiv="distribution" content="?">
Norādījums meklēšanas robotiem, vai dotā lapa jāiekļauj globālajā meklētājā.
<meta name="robots" content="?">Norādījums meklēšanas robotiem, kā jāpārbauda dotā lapa.
<meta name="author" content="?">Lapas autors.
<meta name="keywords "content="?">Lapas atslēgas vārdi meklētājrobotiem.
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1257">Latviešu valodas kodējums.
<meta name="description " content="?">Informācijas satura apraksts meklētājrobotiem.
<title></title>Lapas nosaukums, kuru ievieto lapas galvas daļā.
 
Pamatdokumenta atribūti
 
<body bgcolor="#00FF00"> vai <body bgcolor=green>Iestāda fona krasu. Šajā piemēra tā ir zaļa.
<body text="#FF0000">Iestāda visai lapai burtu krāsu. Šajā gadījumā burtiem ir sarkana krāsa.
<body background="zim.jpg">Iestāda lapai fona zīmējumu.
<body bgproperties="fixed">Fiksē fona zīmējumu.
<body topmargin="10">Teksta atkāpe no lapas augšas.
<body botommargin="10">Teksta atkāpe no lapas apakšas.
<body leftmargin="10">Teksta atkāpe no lapas kreisās puses.
<body rightmargin="10">Teksta atkāpe no lapas labās puses.
<body link="#0000FF">Neizvēlēta saite.
<body vlink="#FF0000">Apmeklēta saite.
<body alink="#CC00FF">Izvēlētā saite.
 
Tagi teksta formatēšanai
 
<pre></pre> Iepriekš formatēta teksta noformēšana.
<h1></h1> līdz <h6></h6> Virsraksti no lielākā (h1) līdz mazākajam (h6).
<b></b> Trekns teksts.
<i></i> Slīps teksts (kursīvs).
<u></u> Pasvītrots teksts.
<sup></sup> Augšraksts.
<sub></sub> Apakšraksts.
<big></big> Palielina fonta izmēru par 1.
<small></small> Samazina fonta izmēru par 1.
<br></br> Jauna rinda.
<p></p> Teksta rindkopa.
<strike></strike> Pārsvītrots teksts.
<tt></tt> Vienāda izmēra fonti.
<cite></cite> Citāts, kas tiks attēlots kursīvā.
<kbd></kbd> Imitē rakstāmmašīnas rakstības stilu.
<var></var> Mainīgais, kas tiek attēlots kursīvā.
<em></em> Teksts kursīvā.
<address></address> Atsevišķa rindkopa.
<strong></strong> Īpaši trekns teksts.
<center></center> Teksta bloka centrēšana.
<blockquote></blockquote> Liels citāts. Teksts tiek attēlots kā bloks ar atkāpi.
<div></div> Tags HTML dokumenta (teksta) strukturēšanai.
<font size = "6" > Fonta izmērs.
<font color = "#339900"> Fonta krāsa.
<font face = "Arial"> Fonta tips. Šajā gadījumā Arial.
 
Teksta parametri
 
<p align="center"></p>
<p align="left"></p>
<p align="right"></p>
<p align="justify"></p>
Teksta rindkopas centrēšana,
izlīdzināšana pa kreisi,
izlīdzināšana pa labi,
izlīdzināšana gar labo un gar kreiso pusi.
<p> </p>Atstarpe.
 
Horizontālā līnija un tās parametri
 
<hr>
Parametri:
size=""
color=""
align
=""(right, left, center)
noshade
Piemērs:
<hr size="5" color="#ff3300" width="200" align="right"></hr>.
Iestāda līnijas izmēru, krāsu, līnijas izlīdzināšanu
un neizceltu līniju.
 
Saraksti
 
<ol type=" "></ol> type: l, A, a, I, iVeido numurētu sarakstu.
<li> vai <li></li>Nosaka saraksta katru elementu.
<ul type=" "></ul> type: disc, circle, squareVeido nenumurētu (aizzīmētu)sarakstu.