Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6p.
1. UZD_08INF11 - Ietvaru lietošana 1p.
2. UZD_09INF11 - Taga <frame> atribūti 1p.
3. UZD_10INF11 - Taga <iframe> parametri 1p.
4. UZD_11INF11 - Taga <iframe> parametri 1p.
5. UZD_12INF11 - Ietvaru struktūra 1p.
6. TST_02INF11 - HTML dokumenti ar ietvariem 1p.