Peldošie ietvari
Ar tagu <iframe> var izveidot peldošo ietvaru, kurš atrodas parastā HTML dokumenta iekšienē un kurā dotajos izmēros var ievietot kādu citu dokumentu. Tagam <iframe> ir atverošais un noslēdzošais tags, sintakse <iframe> ..... </iframe>.
 
Taga <iframe> parametri:
 
Atribūts
Paskaidrojums
align
Nosaka, kā ietvars tiks izlīdzināts, kā arī nosaka teksta izvietošanās veidu ap ietvaru.
Parametra align vērtības:
- absmiddle - ietvara viduspunkta izlīdzināšana pēc tekošās rindas vidus;
- baseline - ietvara izlīdzināšana pēc tekošās rindas līnijas;
- left - ietvara izlīdzināšana pēc kreisās puses;
- middle - ietvara vidus izlīdzināšana pēc tekošā teksta līnijas;
- right - ietvara izlīdzināšana pēc labās puses;
- texttop - augšējās ietvara robežas izlīdzināšana pēc paša augstākā tekošās rindas elementa;
- top - ietvara augšējās daļas izlīdzināšana pēc pašas augstākās teksta elementa daļas.
frameborderNosaka, vai apkārt ietvaram būs apmale.
heightIetvara augstums.
widthIetvara platums.
hspaceHorizontālā atkāpe no ietvara sānu malas līdz tekstam.
vspaceAtkāpe no ietvara augšējās malas līdz tekstam.
nameIetvara vārds.
scrollingRitjoslu izvietojuma veids ietvarā.
srcCeļš uz failu, kura saturs tiks ielādēts ietvarā.
 
Piemērs:
Kods:
 
<html>
<head>
<title>Freims B</title>
</head>
<body>
<p>Teksta bloks 1 ....</p>
<iframe align="top" src="dok1.html" width="250" height="100" scrolling="yes" frameborder="1">
</iframe>
<p>Teksta bloks 2 ...</p>
</body>
</html>
Rezultāts:
 
b08.png
 
Dokuments dok1.html ir saglabāts kā atsevišķa HTML lapa tajā pašā failu katalogā, kurā Freims B.
 
Nākamais piemērs parāda attēla ievietošanu logā.
 
Piemērs:
<html>
<head>
<title>Iframe piemērs</title>
</head>
<body>
<h2>Iframe logs</h2>
<iframe src="zim1.jpg" width="350" height="250" name="bilde">
</iframe>
</body>
</html>
Rezultāts:
 
b09.png
 
Nākamajā piemērā ārpus ietvara ir izveidotas trīs saites saite 1, saite 2 un saite 3. Klikšķinot uz šīm saitēm, ietvarā atveras lapas un katrā no lapām ir ievietots attēls.
 
Piemērs:
<html>
<head>
<title>Iframe piemērs</title>
</head>
<body>
<iframe name="AAA" width="450" height="300" hspace="5" vspace="5" align="left"></iframe>
<p>Teksts 1
<p>Teksts 2
<p><a href="zim1.jpg" target="AAA">Saite 1</a><br>
<a href="zim2.jpg" target="AAA">Saite 2</a><br>
<a href="zim3.jpg" target="AAA">Saite 3</a>
</body>
</html>
Rezultāts:
 
b10.png
 
b11.png
 
b12.png
 
Atsauce:
Tīmekļa lapu veidošana. HTML un CSS / Andris Kamars - Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2008. – 320 lpp.: il. – izmantotā literatūra: 112.-116. lpp.