Grūtības pakāpe:
1. Zīmēšanas iespējas 1p.
2. Zīmēšanas iespējas 1p.
3. Zīmēšanas iespējas 2p.
4. Krāsu parametru maiņa 1p.
5. Attēla sagatavošana tīmekļa lappusei 1p.