Attēla "izsmērēšanas" filtri

Ja lieto komandu Filters / Blur / Blur, tiek veikta attēla "izsmērēšana" ar noklusētajiem parametriem.

attela_izsmeresanas_filtri_1.png

Lietojot komandu Filters / Blur / Gaussian Blur, attēla "izsmērēšanas" pakāpi nosaka, mainot parametra Blur Radius vērtības.

attela_izsmeresanas_filtri_2.png

Ja lieto komandu Filters / Blur / Motion Blur, attēla "izsmērēšana" tiek realizēta, imitējot kustību.

Dialoglodziņa Motion Blur var noteikt kustības tipu (Blur Type): lineāra (Linear), griešanās (Radial) vai mēroga maiņas (Zoom).

attela_izsmeresanas_filtri_3.png

Ja lieto komandu Filters / Blur / Pixelize, attēla "izsmērēšana" veidojas, mainot pikseļa lielumu. Dialoglodziņa Pixelize var iestatīt pikseļa lielumu.

attela_izsmeresanas_filtri_4.png

Atsauce:
Informātika vidusskolai. 2. daļa / Kārlis Veiss – Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2009. – 144 lpp.: il. – izmantotā literatūra: 53. – 54. lpp.