Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10p.
1. Attēla daļu atlase 1p.
2. Attēla daļu atlase 1p.
3. Attēla daļu atlase 1p.
4. Darbības ar attēla daļām 4p.
5. Darbības ar attēla daļām 1p.
6. Attēla daļu atlase, darbības 2p.