Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5p.
1. Attēlu un vektorgrafikas redaktori 1p.
2. Attēlu un vektorgrafikas redaktori 1p.
3. Krāsu modeļi 1p.
4. Datorgrafikas veidi 1p.
5. Attēlu apstrādes pamatjēdzieni 1p.