Datorgrafikas veidi

Datorgrafikā izšķir divus datorgrafikas pamatveidus: rastrgrafiku un vektorgrafiku; tās paredzētas noteiktu attēlu apstrādes funkciju veikšanai.

Rastrgrafikā jeb bitkartētā grafikā (raster graphics, bit-mapped graphics) attēlu veido atsevišķi punkti jeb rastra elementi, kurus sauc par pikseļiem. Ir iespējams noteikt katra pikseļa krāsu un gaišumu.

Rastrgrafikā ir piemērota tādu darbu veikšanai kā izsmalcinātu jeb "māksliniecisku" attēlu veidošana, fotogrāfiju apstrāde, attēlu sagatavošana ievietošanai tīmekļa lappusēs.

Rastrgrafikas galvenais trūkums: mainot attēla izmēru, pasliktinās tā kvalitāte (tas tiek kropļots).

Riņķa līnija
Palielināta riņķa līnija
rastr_1.png
rastr_2.png

Vektorgrafikā jeb objektorientētā grafikā (vector graphics, object-oriented graphics) attēlu veido no taisnēm un līknēm. Attēlu veidojošos objektus (līniju, elipsi, tekstu) apraksta ar matemātisku formulu palīdzību. Attēlā var atlasīt un apstrādāt tikai visu objektu, piemēram, taisni vai riņķi.

Vektorgrafika ir pielāgota zīmēšanai, piemēram, logotipu un dažādu shēmu veidošanai, taču to nevar lietot attēlu apstrādei.

Vektorgrafikas galvenā priekšrocība ir iespēja mainīt attēla izmēru, nezaudējot tā kvalitāti.

Riņķa līnija
Palielināta riņķa līnija
vector_1.png
vector_2.png

Ja salīdzina rastrgrafiku ar vektorgrafiku, var minēt šādas būtiskas atšķirības:
- rastrgrafikā attēlu veido rastra elementi - pikseļi, bet vektorgrafikā vienkārši objekti - taisnes un līknes;
- rastrgrafika ir piemērota gatavu attēlu apstrādei, bet vektorgrafika - jaunu attēlu veidošanai;
- ja maina attēla lielumu, rastrgrafikā attēls tiek kropļots, bet vektorgrafikā attēla kvalitāte nemainās.

Lietotnes, kas paredzētas rastrgrafikai, sauc par attēlu redaktoriem (image editor).

Galvenās attēlu redaktoru funkcijas ir:
- attēlu uzlabošana, piemēram, "sarkano acu" efekta noņemšana fotogrāfijās;
- attēlu kompozīcijas veidošana, piemēram, fotogrāfiju papildina ar elementiem, kas uzlabo tās kvalitāti;
- attēla sagatavošana ievietošanai tīmekļa lappusē.

Piemērs:
Attēlu redaktors ir arī Microsoft Paint, kura lietošanu apgūst jau pamatskolā. Profesionālam darbam parasti lieto Adobe PhotoShop vai Corel PHOTO-PAINT. Tematu apgūšanai tiks apskatīta atklātā pirmkoda lietotne GIMP, kurai ir plašas attēlu apstrādes iespējas un kuru var lejupielādēt un lietot par velti.

paint_logo.png
photoshop_logo.png
photo-paint_logo.png
gimp_logo.png
Microsoft Paint
Adobe PhotoShop
Corel PHOTO-PAINT
GIMP

Lietotnes, kas paredzētas vektorgrafikai, sauc par vektorgrafikas redaktoriem (vector graphics editor).

Galvenā vektorgrafikas redaktoru funkcija ir zīmējumu veidošana gadījumos, kad nepieciešama liela precizitāte, piemēram, logotipi, shēmas.

Piemērs:
Profesionālā darbā parasti lieto CorelDRAW vai Adobe Illustrator. Tematu apgūšanai tiks apskatīta atklātā pirmkoda lietotne Inkscape, kurai ir plašas zīmēšanas iespējas un kuru var lejupielādēt un lietot par velti.

coreldraw_logo.png
Adobe_Illustrator_logo.png
inkscape-logo.png
CorelDRAW
Adobe Illustrator
Inkscape

Atsauce:
Informātika vidusskolai. 2. daļa / Kārlis Veiss – Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2009. – 144 lpp.: il. – izmantotā literatūra: 7.- 8. lpp.