Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

7p.
1. Drošības pasākumi 3p.
2. Darba vides elementi 1p.
3. Darba vides elementi 1p.
4. IT pamatjēdzieni 1p.
5. Informācijas daudzuma mērvienības 1p.