5. solis. Testa norise
testa rezultati 1.png
 
AT-testa-norise-process-skoleni.png
 
Testa norises laikā būs iespēja reāllaikā apskatīt dažādu informāciju par testa norisi un dzēst skolēnus no testa:
  • Informatīvu lauku par to, cik skolēni pievienojušies testam un kādā testa izpildes statusā tie ir (sākuši, procesā, pabeiguši). Ja sarakstā spiedīsiet virsū uz skolēniem, kas nav sākuši testa izpildi, Jūs tiksiet novirzīts uz detalizētu “Testa izpildes statusu” ;
  • Darba izpildes progresu un darba laiku no testa aktivizēšanas sākuma ;
  • Statistiku par katru uzdevumu. Šajā grafikā būs redzams, cik skolēnu nokārtojuši pareizi katru uzdevumu. Ailes krāsa norāda, vai sasniegts pareizo atbilžu īpatsvars procentos : ja sasniegts - zilā krāsā, ja nav sasniegts - oranžā krāsā.
  • “Testa izpildes statuss” sniegs detalizētu informāciju par to, kurš testu pilda, kurš testu ir pabeidzis un kurš to nav sācis ;
  • Iespēja dzēst skolēnus no testa jebkurā testa izpildes brīdī (nav sākuši, procesā, pabeiguši), spiežot uz krustiņa līdzās skolēna vārdam .
Skolēns pilda visus uzdevumus secībā kādā tie ir sarindoti testa veidošanas laikā. Iesniedzot atbildi, skolēnam nepastāv iespēja to labot vai atgriezties pie kāda no iepriekš pildītajiem uzdevumiem.

Lai pabeigtu testu:
  • Jūs varat priekšlaicīgi apturēt testu pēc saviem ieskatiem, spiežot uz pogas apturet testu.png ;
  • Jūs varat gaidīt, kad testu pabeigs visi skolēni un tas beigsies automātiski;
  • Ja daļa skolēnu testu nebūs pabeiguši un Jūs nebūsiet pārtraucis testu, tas automātiski beigsies pēc 45 minūtēm.
Skolēni savus rezultātus redzēs tikai pēc testa beigām, ja viņi sagaidīs rezultātus, neizejot no lapas.

Atkārtota testa pildīšana nav iespējama. Lai to izdarītu, skolotājam vēlreiz jāuzdod tests skolēniem. Par atkātotu testa aktivizēšanu un citām darbībām, vairāk lasiet sadaļā “7. solis. Darbības ar izveidotu testu”.