Saiti uz Uzdevumi.lv pārbaudes darbu skolēniem var izsūtīt:
  • e-pastā;
  • sociālajos tīklos;
  • elektroniskajā žurnālā.
Saiti uz pārbaudes darbu var izsūtīt arī tiem skolēniem, kuri vēl nav reģistrējušies portālā.
1. solis. Uzdevumu izvēle
Sekojiet teorētiskajā materiālā "Elektronisko pārbaudes darbu izveidošana" aprakstītajiem soļiem, kā izvēlēties uzdevumu pārbaudes darbam.
2. solis. Skolēnu izvēle
Izvēlieties uzaicināt skolēnus uz darba izpildi ar saiti:
 
uzaicinajums.png
3. solis. Pārbaudes darba publicēšana 
Sekojiet teorētiskajā materiālā "Elektronisko pārbaudes darbu izveidošana" aprakstītajiem soļiem, kā rediģēt pārbaudes darba iestatījumus.
 
Lai pabeigtu pārbaudes darba izveidi, klikšķiniet uz pogas publicet.png.
 
Svarīgi!
Pēc darba publicēšanas to nebūs iespējams rediģēt.
Pēc darba publicēšanas skolotājam tiek izsniegta unikāla saite, kuru iespējams nodot skolēniem dažādos veidos, piemēram, elektroniskajā žurnālā, sociālajos tīklos, e-pastā utt. Katrs skolēns, kurš saņems saiti un atvērs to, varēs uzsākt pārbaudes darba izpildi.
 
а. Saites saglabāšana
  
uzd_saite.png
  
 
Izveidojiet un publicējiet pārbaudes darbu, izvēloties uzaicinājumu ar saiti. Saņemto saiti nokopējiet un tālāk klikšķiniet uz pogas gatavs.png.
 
b. Saites nosūtīšana skolēniem:
  • e-pastā;
  • sociālajos tīklos;
  • elektroniskajā žurnālā.
 
Svarīgi!
Ja skolēns, kurš saņēmis saiti, vēl nav reģistrējies Uzdevumi.lv, atverot saiti, viņam vispirms būs nepieciešams reģistrēties. Pēc reģistrēšanās skolēns varēs sākt darba izpildi.
Kad skolēni sāks darba izpildi, skolotājs varēs:
  • apskatīt skolēnu rezultātus, ko automātiski izlabojusi Uzdevumi.lv sistēma;
  • momentāni skolēna iegūto atzīmi ierakstīt žurnālā vai pārnest uz E-klases vai Mykoob žurnālu (ja skolēna Uzdevumi.lv profilam ir aktīvs savienojums ar E-klasi vai Mykoob); 
  • nepieciešamības gadījumā mainīt skolēna iegūto punktu skaitu katrā uzdevumā;
  • izdrukāt atskaiti par klases un/vai katra skolēna rezultātiem konkrētajā darbā