Kad pārbaudes darbs vai mājasdarbs portālā Uzdevumi.lv ir noslēgts, atskaitē katram skolēnam ir izrēķināts pareizi izpildīto uzdevumu procents:
 
atzimes1.png
 
Kā tiek aprēķināta rekomendējamā atzīme portālā Uzdevumi.lv?
  
Atzīme
Procenti*
Apakštēmas apguves līmeņi
10
99 - 100
augsts
9
85 - 99
augsts
8
77 - 85
optimāls
7
70 - 77
optimāls
6
58 - 70
optimāls
5
50 - 58
pietiekams
4
35 - 50
pietiekams
3
24 - 35
nepietiekams
2
10 - 24
nepietiekams
1
1 - 10
nepietiekams
0
0 - 1
nv (nav vērtējuma)
 
Svarīgi!
Katrā skolā ir savs vērtēšanas nolikums, kurā ir dota sava rekomendējamā vērtēšanas skala. Skolotājs pats var izlemt, kuru no skalām izmantot formatīvo (i/ni) vai summāro (ballēs) vērtējumu izlikšanā.