Apsveicam!

Kursa "Uzdevumi.lv iekļaušana mācību procesā" tēmas ir veiksmīgi apgūtas. Zemāk aprakstīts praktiskais uzdevums, kas nepieciešams sertifikāta iegūšanai par profesionālās kvalifikācijas programmas apguvi IT jomā.

Papildus piedāvājam izdevīgus PROF pieslēgumus klasēm un skolām. Lasīt vairāk: "PROF pieslēgums - skolotājam, klasei, skolai" 

Iepazīstiniet ar Uzdevumi.lv arī savus kolēģus un iekļaujiet portālu skolas mācību procesā, piesakoties apmācībām: "Uzdevumi.lv apmācības skolotājiem"
 
Par ko tiek saņemts sertifikāts?
Sertifikāts par profesionālās kvalifikācijas programmas apguvi IT jomā tiek piešķirts Uzdevumi.lv lietotājam ar lomu "Skolotājs", kurš ir ieguvis nepieciešamās zināšanas un prasmes Uzdevumi.lv izmantošanai mācību procesā.
 
Par patstāvīgi apgūtām zināšanām un prasmēm Uzdevumi.lv pielietošanai mācību procesā un veiksmīgi izpildītiem praktiskajiem uzdevumiem skolotājam tiek izsniegts apliecinājums par pedagoga profesionālo pilnveidi IT jomā 6 stundu apjomā.
 
Sertifikāta paraugs apskatāms skolotāja Uzdevumi.lv profilā.
 
Screenshot_1.png
  
Kā iegūt sertifikātu?
Prasības sertifikāta iegūšanai:
  • skolotājs ir apguvis IKT kursa tēmas un prot izmantot Uzdevumi.lv mācību procesā;
  • skolotājs ir izveidojis un izsūtījis vismaz 10 dažādus elektroniskos pārbaudes darbus (katru darbu risinājuši vismaz 7 skolēni);
  • katrs no šiem darbiem ir ar statusu "Pabeigts" vai "Pārbaudīts", kas nozīmē, ka skolotājs ir pārbaudījis skolēnu uzrādītos rezultātus.
Rekomendējamie papildus nosacījumi: 
  • skolotāja apmācāmā klase, risinot uzdevumus sadaļā "Virtuālā skola", ir ieguvusi vismaz 3000 punktu klašu TOP un skolotājs savā profilā ieguvis vismaz 100 punktus, pildot uzdevumus sadaļas "Virtuālā skola" priekšmetos.
Pēc veiksmīgas augstāk minēto prasību izpildes, sertifikāts skolotājam tiek piešķirts automātiski.
 
Kur atrast sertifikātu?
Pēc veiksmīgas prasību izpildes Uzdevumi.lv sertifikāts par IKT izmantošanu mācību procesā automātiski aktivizēsies Jūsu profilā.
  • Pārejiet uz savu skolotāja profilu (ielogojieties portālā un klikšķiniet uz vārda/uzvārda lapas kreisajā augšējā stūrī) ①
  • Ja prasības ir veiksmīgi izpildītas, sertifikāta statuss ir "Aktīvs" ②
  • Lai sertifikātu lejupielādētu, klikšķiniet uz tā nosaukuma ③
sertifikats.png
 
Par PROF piedāvājumiem klasēm un skolām lasiet nākamajā tēmā "PROF pieslēgums - skolotājam, klasei, skolai".