Zemāk aprakstīts, kā patstāvīgi apgūt kursu "Uzdevumi.lv iekļaušana mācību procesā". Lūdzu, iepazīstieties ar informāciju par kursu un klikšķiniet uz pogas "Sākt kursa tēmu apguvi" lapas apakšā!
 
1) IKT kursa sadalījums
 
Kurss ir sadalīts vairākās tēmās. Katrā tēmā pieejams:
 • satura rādītājs: īss tēmas apraksts;
 • teorija: teorētiskais materiāls, ko nepieciešams apgūt;
 • uzdevumi: dažāda tipa un dažādu grūtības pakāpju uzdevumi zināšanu pārbaudei un nostiprināšanai.  
Tēmu sadalījums:
 1. Informācija par pamatkursu  
 2. Iepazīšanās ar pārlūkprogrammu 
 3. Skolotāja reģistrācija Uzdevumi.lv
 4. Iepazīšanās ar Uzdevumi.lv
 5. Iepazīšanās ar sadaļu "Virtuālā skola"
 6. Savu materiālu izveide un publicēšana sadaļā "Virtuālā skola" 
 7. Skolēnu reģistrācija un pārvalde Uzdevumi.lv
 8. Darbs klasē ar sadaļu "Virtuālā skola" 
 9. Skolēnu rezultātu pārskats
 10. Sadaļa "Pārbaudes darbi" darbam klasē un attālināti  
 11. Pamatkursa noslēgums 

2) Pārvietošanās kursā
 
Pārvietoties starp kursa tēmām iespējams divos veidos:
 
 • Starp kursa tēmām lapas augšā:

  ikt1-w819.png
   
 • Starp uzdevumiem un teorijas materiāliem lapas apakšā:

  ikt-temas-w823.png
 
3) Kursa izpilde
  
Iesakām pilnībā iepazīties ar visu kursa saturu - apskatīt teorētisko informāciju un izpildīt uzdevumus.
 
Indikators, kas atrodas pa labi no tēmas nosaukuma, apzīmē konkrētās tēmas apguves statusu. Ja indikators ir zaļā krāsā ar atzīmi "10", tas nozīmē, ka konkrētā tēma ir apgūta izcili.
 
reg-w835.png
 
Ja ar pirmo reizi neizdodas izpildīt uzdevumus izcili, Jums ir iespēja uzlabot rezultātu, pildot neieskaitītos vai daļēji ieskaitītos uzdevumus atkārtoti.


4) Kursa noslēgums
 
Pēc teorētiskā kursa apgūšanas Jums jāveic daži praktiski uzdevumi:
 • jāizveido un jāuzdod skolēniem 10 dažādi elektroniski pārbaudes darbi sadaļā "Pārbaudes darbi";
 • jāuzdod skolēniem patstāvīgi risināt uzdevumus sadaļā "Virtuālā skola". Vismaz vienai klasei kopā jāiegūst 3000 punkti klašu TOP.
 • jāiegūst vismaz 100 punkti, savā skolotāja profilā risinot uzdevumus sadaļā "Virtuālā skola".
 
Pēc veiksmīgas kursa apguves prasību izpildes Jūsu profilā automātiski aktivizēsies sertifikāts par IKT izmantošanu mācību procesā. Vairāk par sertifikāta iegūšanu lasiet pēdējā tēmā.