Nodarbības ar Uzdevumi.lv ir iespējamas, ja:
 • ir pieejams interneta pieslēgums;
 • skolotājs ir piereģistrējies portālā Uzdevumi.lv;
 • skolēni ir piereģistrējušies Uzdevumi.lv un precīzi norādījuši mācību iestādi un klasi;
 • klasē ir attiecīgs tehniskais nodrošinājums, t.i, datori, planšetes u.c. ierīces.
Kāds tehniskais nodrošinājums nepieciešams, lai mācību darbā izmantotu portālu Uzdevumi.lv?
1. Stacionārais vai portatīvais dators skolotājam; portatīvais dators, planšete vai viedtālruņi skolēniem
  
Ar šādu nodrošinājumu ir iespējams:
 • ieiet Uzdevumi.lv;
 • izvēlēties mācību priekšmetu, klasi, tēmu un uzdevumus vai testus;
 • uzdot izvēlētos uzdevumus vai testus skolēniem izpildei stundā - uzdevumus skolēni var pildīt, arī izmantojot viedtālruņus, jo portāla dizains ir pielāgots dažādām mobilajām ierīcēm.
Ērtākais veids, kā izmantot Uzdevumi.lv ar šādu tehnisko nodrošinājumu: uz tāfeles skolēniem norādīt klasi, tēmu un uzdevuma numuru, kas viņiem jāizpilda.
 
  
2. Skolotāja stacionārais vai portatīvais dators, kas pieslēgts interaktīvajai tāfelei vai projektoram
  
Ar šādu nodrošinājumu ir iespējams:
 • ieiet Uzdevumi.lv;
 • izvēlēties mācību priekšmetu, klasi, tēmu un uzdevumus vai testus;
 • ieslēgt prezentācijas režīmu un demonstrēt Uzdevumi.lv Virtuālās skolas materiālus - teoriju, uzdevumus un testus - visai klasei vienlaicīgi. Vairāk par prezentācijas režīmu lasiet šīs tēmas nākamajā teorijā;
 • uz ekrāna demonstrēt teorijas materiālus kopīgai tēmas izzināšanai; 
 • uz ekrāna demonstrēt uzdevumus kopīgai vai individuālai risināšanai; 
 • izsaukt skolēnus pie interaktīvās tāfeles un risināt Virtuālās skolas uzdevumus; 
 • kopīgi iepazīties ar uzdevumu risinājuma soļiem, ja skolotājam ir pieslēgts PROF pakalpojums.  
   
3. Skolotāja stacionārais vai portatīvais dators, kas pieslēgts interaktīvajai tāfelei vai projektoram; portatīvais dators, planšete vai viedtālruņi skolēniem

Ar šādu nodrošinājumu ir iespējams:
 • Ja skolotājam ir nepieciešamība pārbaudīt skolēnu zināšanas iepriekš apgūtai tēmai, pedagogs var uzdot skolēniem pildīt uzdevumus konkrētajā tēmā un sadaļā "Skolēnu rezultāti" iegūt informāciju par katra skolēna zināšanu līmeni attiecīgajā mācību tēmā.

  Lai to izdarītu, katram skolēnam jāielogojas savā Uzdevumi.lv profilā un savā ierīcē jāatver nepieciešamā mācību tēma, kas skolotājam atvērta uz ekrāna. Skolēniem var uzdot visus uzdevumus tēmā vai ļaut patstāvīgi izvēlēties, kurus uzdevumus risināt.
   
 • Skolotājs sadaļā "Pārbaudes darbi" pirms mācību stundas var sagatavot nelielu pārbaudes darbu par iepriekšējas stundas tēmu, lai pārbaudītu skolēnu zināšanu līmeni. Par pārbaudes darbu izveidi lasiet tēmā "Sadaļa "Pārbaudes darbi" darbam klasē un attālināti". 
 • Skolotājs var uzdot uzdevumu katram skolēnam patstāvīgai risināšanai savā ierīcē. Šajā gadījumā katrs skolēns saņems dažādus uzdevuma variantus, līdz ar to tiks risināta norakstīšanas problēma.
 • Skolotājs kopā ar skolēniem var iepazīties ar uzdevumu risinājuma soļiem, ja skolotājam ir pieslēgts PROF pakalpojums.
 
4. Skolotājam un skolēniem pieejama datorklase
  
Ar šādu tehnisko nodrošinājumu iespējams:
 
 • izveidot un uzdot skolēniem ieskaites darbu izpildei mācību stundas laikā;
 • skolēni var patstāvīgi apgūt kādu no mācību tēmām sev ērtā un piemērotā tempā;
 • katrs skolēns var izvēlēties savam zināšanu līmenim atbilstošus uzdevumus un testus;
 • skolotājs momentāni redz katra skolēna progresu, rezultātus un tēmas apguves tempu.
   
5. Skolotājam pieejams printeris
 • Ar šādu nodrošinājumu ir iespējams izdrukāt nepieciešamos uzdevumus vai testus.
Šādu iespēju var izmantot, ja kādam no skolēniem nav mobilās ierīces vai nedarbojas interneta pieslēgums. Materiālus iespējams izdrukāt sadaļā "Virtuālā skola". Tāpat ir iespēja izdrukāt jau uzdotos pārbaudes darbus un mājasdarbus sadaļā "Pārbaudes darbi". Detalizēti par drukāšanas iespējām lasiet šīs tēmas turpmākajos materiālos.