Uzdevumi

1. Klimats

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Klimats

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Klimats

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Klimats

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Klimats

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Klimats

Grūtības pakāpe: vidēja

6

Testi

1. Klimats

Grūtības pakāpe: vidēja

3
2. Klimats

Grūtības pakāpe: vidēja

3
3. Klimats

Grūtības pakāpe: vidēja

8

Metodiskie materiāli