Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

4p.
1. D Āzija, DA Āzija 1p.
2. D Āzija, DA Āzija 2p.
3. D Āzija, DA Āzija 1p.