Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

3p.
1. Dienvidamerikas upes un ezeri 1p.
2. Dienvidamerikas upes un ezeri 1p.
3. Dienvidamerikas upes un ezeri 1p.