Grūtības pakāpe:
1. Reljefa un okeāna straumju ietekme 1p.
2. Reljefa un okeāna straumju ietekme 1p.
3. Reljefa un okeānu straumju ietekme 1p.