Grūtības pakāpe:
1. Valsts eksāmens 1 p.
2. Valsts eksāmens 1 p.
3. Valsts eksāmens 1 p.
4. Valsts eksāmens 1 p.
5. Valsts eksāmens 1 p.