Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5p.
1. Ekonomiskās sistēmas I 1p.
2. Ekonomiskās sistēmas II 1p.
3. Tirgus veidi 1p.
4. Tirgus. Konkurence 1p.
5. Konkurence. Tirgus struktūra 1p.