Meklējot informāciju, ne visās lapās informācija ir latviešu valodā, tāpēc izdevīgi ir izmantot tiešsaistes tulkošanas rīkus.
Tulkošanas rīki ir īpašas tulkotājiem izstrādātas programmas, kurās netiek veikta datorizēta jeb automatizēta tulkošana, bet programmatūra palīdz speciālistam tulkošanas procesā.
Automātiskās tulkošanas programmas ir izstrādātas, lai pēc iespējas ātrāk saprastu tulkojamā vārda, teikuma vai frāzes nozīmi, ko lietotājs noskaidro, ierakstot tekstu programmas logā. Vispopulārākās automātiskās tulkošanas programmas, ko dēvē arī par mašīntulkošanas programmām, ir:  Google Translate, Bing Translator, Linguee, Pragma, Promt u. c.
Pārlūkprogrammā ir pieejami rīki, kas ļauj tulkot visu tīmekļa lapu. Piemēram, meklētājprogrammas atrasto rezultātu sarakstā tiek piedāvāts uzreiz tulkot citās valodās atrastās lapas:
Screenshot_10.png
Tomēr jāatzīmē, ka tulkojums var nebūt korekts. Atkarībā no tulkošanas programmas var iegūt vairāk vai mazāk ticamu tulkojumu. Tulkošanas programma var palīdzēt nojaust saturu kopumā, bet atsevišķi vārdi var tikt iztulkoti nepareizi.Screenshot_11.png
Lai iztulkotu atsevišķas frāzes vai vārdus, var izmantot tiešsaistes tulkošanas rīkus. Tādi internetā ir sastopami daudz, piemēram, Google rīks “Tulkotājs”. Tajā var izvēlēties no kuras valodas un uz kādu valodu tulkot, ievadīt vārdu vai frāzi un uzreiz iegūt tulkojumu:

Screenshot_22.png
 
Bing Translator ir Microsoft izstrādāta tulkošanas platforma, kas iekļauta Windows Phone un tā no pārējiem tāda veida produktiem. Šī platforma atbalsta vairākus desmitus valodu un, līdzīgi kā Google Translate, tai ir automātiskais valodas noteicējs.
 
Screenshot_23.png
Linguee. Atšķirībā no divām iepriekš minētajām tulkošanas programmām, linguee drīzāk ir meklēšanas rīks un vārdnīca. Linguee netulko lielus teksta apjomus, taču tā ir noderīga, lai atrastu, kā dažādos internetā pieejamos dokumentos ir tulkota konkrētā meklējamā frāze. Šis var krietni atvieglot konteksta noteikšanu, kā arī ir lielisks palīgs sarežģītākos tulkojumos. Šī pavisam noteikti nav vietne, kuru lietot, ja vēlaties ātru un virspusīgu kāda vārda tulkojumu, tā drīzāk ir piemērota cilvēkiem, kas mācās valodu, vēlas salīdzināt dažādus tulkojumus.
Screenshot_25.png
Screenshot_24.png
 
Atsauce:
Kas ir tulkošanas rīki (CAT)? https://skrivanek.lv/tulkosanas-riki/
3 labākie tiešsaistes tulkošanas rīki ww.direct-english.sk/tulkosanas-riki/
Linguee https://www.linguee.com
Bing Translator https://www.bing.com/translator
Google tulkotājs https://translate.google.lv/?hl=lv
www.startit.lv