Lai lietotājs varētu norādīt, kuru ārējo atmiņas ierīci izmantot, katrai no tām tiek piešķirts savs apzīmējums. Apzīmējums sastāv no ikonas, disku ierīces tipa nosaukuma, iekavās norādīta burta (tos parasti piešķir pēc kārtas) un kola.
 
Tipiskās atmiņas ierīču ikonas:
 • Cietais disks, kurā parasti glabājas programmas un lielākā daļa lietotāja datņu. Tā kā parasti datorā tas atrodas pastāvīgi, tad to sauc par lokālo disku.
  ciet.pngloc.png
   
 • CD un DVD diski. Tā kā diskdzinī, kurš atrodas sistēmblokā, diski neatrodas pastāvīgi, tad ikonā ir redzama ierīce. Pēc apzīmējuma var noteikt, kāda tipa kompaktdiskus ierīcē varēs nolasīt un ierakstīt:
  dvd.png
   
 • Zibdisks, ko parasti izmanto informācijas pārnēsāšanai. Ierīces ikona redzama tikai tad, ja disks ir pieslēgts datoram. Apzīmējumā parasti ierīces tipa vietā redzams ražotāja nosaukums:
  f.png
   
 • Atmiņas karte no dažādām ierīcēm, piemēram, digitālajām kamerām:
  atm.png
   
 • Portatīvās ierīces, kas satur atmiņas ierīces, piemēram, digitālā kamera, multimediju atskaņotājs u. c.
  canon.png
Windows Explorer logā ierīces parasti ir grupētas, piemēram:
 • cietie diski (Hard Disk Drives);
 • nomaināmās atmiņas ierīces (Devices with Removable Storage);
 • portatīvās ierīces (Portable Devices):
  12.png
Zem katras atmiņas ierīces nosaukuma redzams tajā brīvās vietas apjoms un visas ietilpības apjoms.
Ja vēlas apskatīties aizņemtās vietas apjomu atmiņas ierīcē, virs tās nosaukuma izpilda klikšķi ar peles labo pogu un no komandkartes izvēlas komandu Rekvizīti (Properties).
vietas.png
 
Atsauce:
Atmiņas ierīces: http://profizgl.lu.lv/mod/book/view.php?id=20116&chapterid=5192
startit.lv