Grūtības pakāpe:
00:10:00

Visi uzdevumi:

12,5p.
1. Tabulas veidošana un datu ievade 2,5p.
2. Pārvietošanās pa tabulas šūnām 2p.
3. Adrese 1p.
4. Izklājlapa. Izklājlapas lietotnes 3p.
5. Apgabali 1p.
6. Darbības ar darblapām 1p.
7. Šūnas atlase 1p.
8. Darbības ar darblapām 1p.