Lai veiktu darbības ar šūnām vai šūnu apgabaliem, tie ir jāatlasa.
  • Lai atlasītu vienu šūnu, izpilda klikšķi šūnā.
  • Lai atlasītu šūnu apgabalu, peles rādītāju novieto uz pirmās šūnas un piespiež peles kreiso pogu. Tad, turot piespiestu peles kreiso pogu , velk peli līdz apgabala beigām un atlaiž peles pogu.
  • Lai atlasītu vienu rindu vai kolonnu, izpilda klikšķi uz rindas numura vai kolonnas apzīmējuma.
  • Lai atlasītu vairākas rindas vai kolonnas, izpilda klikšķi uz rindas numura vai kolonnas apzīmējuma un velk peli pār rindu un kolonnu apzīmējumiem.
  • Lai vienlaikus atlasītu vairākus šūnu apgabalus, vispirms atlasa pirmo apgabalu. Tad atlasa pārējos apgabalus, turot piespiestu taustiņu CTRL.
  • Lai atlasītu visu darblapu, noklikšķina uz darblapas kreisā augšējā stūrīša visu_iez.png vai lieto taustiņu kombināciju CTRL + A.
 
Atsauce:
Informātika pamatskolai/Viestura Vēža redakcijā. - Rīga: "Mācību grāmata", 2010. 97. lpp.
Informātika pamatskolai.7.klase. K. Veiss, Zvaigzne ABC, 2011. 53. lpp.