Aprēķini darblapā tiek veikti, veidojot formulas.
Lai šūnā ievadītu formulu,
 • atlasa šūnu;
 • ievada vienādības zīmi "=".
Vienādības zīme "=" norāda, ka tālāk sekos formula. Bez vienādības zīmes ievadītie dati tiks uztverti kā teksts.
 • ievada formulu;
 • apstiprina formulu, piespiežot taustiņu Enter vai formulu
  ievad.png
Formulas var saturēt šādas zīmes: iekavas (), reizināšana *, dalīšana /, saskaitīšana +, atņemšana -.
Parasti izklājlapās veido tabulas, kurās aprēķinu formulās nenorāda skaitļus, bet šūnu adreses, kurās skaitļi ir ievadīti. Tas dod iespēju vienu aprēķinu tabulu izmantot daudzas reizes. ievadot sākotnējos datus, bet neievadot formulas katru reizi no jauna.
Piemēram, lai šūnā C4 ievadītu formulu,
 • atlasa šūnu;
 • ievada formulu = A4+B4 (šūnā norādīts, ka jāveic skaitļa a, kas atrodas kolonnā A, un skaitļa b, kas atrodas kolonnā B, saskaitīšana);
Svarīgi!
Adreses formulā var norādīt ar peli vai ievadīt ar tastatūru.
 • apstiprina formulu.
apr.png
 
Lai kopētu šūnā C4 ievadīto formulu uz apgabalu C5:C7:
 • atlasa šūnu C4 un novieto peles rādītāju uz autoaizpildes rīka tā. lai tas pārvēršas par melnu krustiņi;
 • piespiež peles kreiso pogu un velk peli pāri šūnām, kurās jāiegūst rezultāts;
atlaiž peles kreiso pogu. Šūnās C5:C7 parādās rezultāti.
Formulu var kopēt lejup uz šūnu apgabalu, izpildot dubultklikšķi uz šūnas autoaizpildes rīka.
 
Ļoti vērtīga izklājlapu lietotnes iespēja ir funkciju lietošana formulās. Biežāk lietojamās funkcijas ir
 • Sum (Summa) - aprēķina atlasīto šūnu satura summu;
 • Average (Vidējais) - aprēķina atlasīto šūnu satura vidējo aritmētisko vērtību;
 • Max (Maksimums) - atrod lielāko vērtību, kas ir atlasītajās šūnās;
 • Min (Minimums ) - atrod mazāko vērtību, kas ir atlasītajās šūnās.
 • Count Number - atrod skaitlisku informāciju saturošo sūnu skaitu.
fun_apr.png
 
Piemēram, lai šūnā aprēķinātu vidējo vērtību:
 • atlasa šūnu B9, kurā jāiegūst rezultāts;
 • atver pogas AutoSum sarakstu un izvēlas funkciju Average (Vidējais). Poga AutoSum lietotnēs Excel 2010 atrodas cilnes Formulas (Formulas) grupā Function Library (Funkciju bibliotēka);
  funkcijas.png
 • norāda pareizo funkcijas argumentu apgabalu (ja tas ir nepieciešams);
 • apstiprina formulu.
vid.png
 
Atsauce:
Informātika pamatskolai/Viestura Vēža redakcijā. - Rīga: "Mācību grāmata", 2010. 102. - 104. lpp.
Informātika pamatskolai.7.klase. K. Veiss, Zvaigzne ABC, 2011. 51. - 53.lpp.