Grūtības pakāpe:
10:00:00
1. Atsauces 3 p.
2. Atsauču veidošana 3 p.
3. Informācijas izvērtēšana 1 p.
4. Hipersaites izmantošana 1 p.