Grūtības pakāpe:
10:00:00
1. Atsauces 3p.
2. Atsauču veidošana 3p.
3. Informācijas izvērtēšana 1p.
4. Hipersaites izmantošana 1p.