Grūtības pakāpe:
10:00:00
1. Paroles 4 p.
2. Privātās informācijas izpaušana sociālajos tīklos 2 p.
3. Drošība 2 p.
4. Drošība internetā 3 p.
5. Privātās informācijas ievietošana internetā 2 p.