Grūtības pakāpe:
10:00:00
1. Paroles 4p.
2. Privātās informācijas izpaušana sociālajos tīklos 2p.
3. Drošība 2p.
4. Drošība internetā 3p.
5. Privātās informācijas ievietošana internetā 2p.