Internets nodrošina dažādus pakalpojumus, no kuriem populārākais ir tīmekļa izmantošana.
Globālais tīmeklis ir hiperteksta sistēma, kas izmanto internetu kā informācijas transportēšanas mehānismu. Šo hiperteksta sistēmu veido informācija, kas sadalīta atsevišķās vienībās, kuras saistītas ar īpašām asociatīvām saitēm - hipersaitēm, tādējādi veidojot tīmekli.
Hipersaite ir hipertekstu sistēmās pasvītrots vai kā citādi izcelts vārds vai frāze, uz kura novietojot kursoru un noklikšķinot peli, displeja ekrānā tiek parādīts kāds cits dokuments.
Lai aktivizētu hipersaiti, peles rādītāju novieto uz hipersaites (peles rādītāja forma mainās uz rokas simbola formu) un izpilda klikšķi. Hiperteksta sistēmas programmatūra izspīdina displeja ekrānā vajadzīgo informāciju. Šādu navigācijas procesu globālajā tīmeklī parasti sauc par pārlūkošanu.
 
1.png
 
Katram datoram interneta tīklā ir sava IP (Internet Protocol) adrese, kas tiek pierakstīta formā xxx.xxx.xxx.xxx, kur xxx ir skaitlis robežās no 0 līdz 255.
 
Tā kā šādas adrese cilvēkam ir grūti atcerēties, biežāk tiek izmantota domēnu nosaukumu sistēma (Domain Name System - DNS). Attiecīgā resursa nosaukums veidojas no vairākiem, ar punktu atdalītiem, vārdiem.
 
Šī sistēma ir hierarhiska - katrs tās līmenis tiek saukts par domēnu. Augšējā slāņa domēnus jeb pirmos vārds adresē, lasot no labās puses, var iedalīt divas grupās:
  • pēc valsts, izmantojot to starptautisko divu burtu kodu, piemēram, lv (Latvija), lt (Lietuva), ee (Igaunija), uk (Apvienotā Karaliste). ASV nav sava valsts koda, tur izmanto tikai nozaru principu;
  • pēc nozaru principa, izmantojot angliskos saīsinājumus, piemēram, edu (education - izglītība), gov (government - valsts iestādes), museum (muzeji).
Katra organizācija, reģistrējoties internetā, izvēlas vienu no augšēja līmeņa domēniem. Pēc tam nosaukumam pievieno organizācijas domēnu un, ja nepieciešams, arī apakšorganizāciju vai citus nosaukumus.
 
Domēna vārda pieteicējs var izvēlēties reģistrēt savu domēnu tieši augstākā līmeņa domēna .lv zonā, piemēram, “mana-organizacija.lv”. Taču eksistē arī daži vēsturiski izveidojušies otrā līmeņa domēni.
  • .com.lv - otrā līmeņa domēns komerciālām struktūrām,
  • .edu.lv - otrā līmeņa domēns izglītības iestādēm,
  • .gov.lv - otrā līmeņa domēns centrālās valsts varas un pārvaldes struktūrām un tām pakļautībā esošām struktūrām. Domēna vārdu reģistrāciju šajā domēnā nodrošina VAS „Latvijas valsts radio un televīzijas centrs”,
  • .org.lv - otrā līmeņa domēns dažādu veidu organizācijām.
 
Atsauce:
Informātika pamatskolai 5.klase. K. Veiss. Zvaigzne ABC, 2011. 137.-138.lpp.
Informātika pamatskolai 1.daļa V. Vēža redakcija, Mācību grāmata, 2006, 151.lpp.
www.startit.lv