Grūtības pakāpe:
00:20:00

Visi uzdevumi:

7,7p.
1. Divciparu skaitļu saskaitīšanas algoritms 1,7p.
2. Lineāra algoritma izpilde 2p.
3. Vārdiskais pieraksts 4p.