Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Simetriskas figūras 1. izziņas līmenis zema 1 p.
2. Simetriskie burti 1. izziņas līmenis zema 1 p.
3. Turpini ķēdi 1. izziņas līmenis zema 1 p. Pievieno trūkstošo objektu sistēmai vai kopai, saskatot likumsakarības. Viens objekts.
4. Turpini ķēdi 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pievieno trūkstošo objektu sistēmai vai kopai, saskatot likumsakarības. Divi objekti.
5. Lineārais algoritms. Algoritmā kļūdas 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Saskata algoritmā kļūdas un labo tās
6. Izpildi algoritmu 1. izziņas līmenis zema 1 p. Prot izpildīt lineāru algoritmu vienkārša uzdevuma risināšanai
7. Izpildi algoritmu 1. izziņas līmenis zema 1 p. Prot izpildīt lineāru algoritmu
8. Izlabo kļūdas 1. izziņas līmenis augsta 3 p. Saskata algoritmā kļūdas un labo tās.
9. Sakārto skaitļus augošā secībā 1. izziņas līmenis vidēja 1 p.
10. Sakārto skaitļus dilstošā secībā 1. izziņas līmenis vidēja 1 p.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Simetrija 05:00:00 vidēja 2 p.
2. Likumsakarības 10:00:00 vidēja 4 p. Pievieno trūkstošo objektu sistēmai vai kopai, saskatot likumsakarības, izpildi algoritmu.
3. Lineārais algoritms, algoritmā kļūdas. 10:00:00 vidēja 9 p.