Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Simetriskas figūras 1. izziņas līmenis zema 1p.
2. Simetriskie burti 1. izziņas līmenis zema 1p.
3. Turpini ķēdi 1. izziņas līmenis zema 1p. Pievieno trūkstošo objektu sistēmai vai kopai, saskatot likumsakarības. Viens objekts.
4. Turpini ķēdi 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Pievieno trūkstošo objektu sistēmai vai kopai, saskatot likumsakarības. Divi objekti.
5. Lineārais algoritms. Algoritmā kļūdas 1. izziņas līmenis vidēja 4p. Saskata algoritmā kļūdas un labo tās
6. Izpildi algoritmu 1. izziņas līmenis zema 1p. Prot izpildīt lineāru algoritmu vienkārša uzdevuma risināšanai
7. Izpildi algoritmu 1. izziņas līmenis zema 1p. Prot izpildīt lineāru algoritmu
8. Izlabo kļūdas 1. izziņas līmenis augsta 3p. Saskata algoritmā kļūdas un labo tās.
9. Sakārto skaitļus augošā secībā 1. izziņas līmenis vidēja 1p.
10. Sakārto skaitļus dilstošā secībā 1. izziņas līmenis vidēja 1p.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Simetrija 05:00:00 vidēja 2p.
2. Likumsakarības 10:00:00 vidēja 4p. Pievieno trūkstošo objektu sistēmai vai kopai, saskatot likumsakarības, izpildi algoritmu.
3. Lineārais algoritms, algoritmā kļūdas. 10:00:00 vidēja 9p.