Grūtības pakāpe:
10:00:00

Visi uzdevumi:

5p.
1. Darbības ar attēla daļām 1p.
2. Darbības ar attēla daļām 1p.
3. Darbības ar attēla daļām 1p.
4. Darbības ar attēla daļām 2p.