Lai veiktu dublēšanu:
  • atlasi zīmējumu vai tā fragmentu, tad piespied taustiņu CTRL un, turot to piespiestu, velc peli;
  • atlasi zīmējumu vai tā fragmentu, tad lieto komandas Copy (Kopēt) un Paste (Ielīmēt).
  
copy.png
paste.png
Copy (Ctrl + C)
Paste (Ctrl + V)
  
 
Rezultāts:
 
rez.png
 
 Lai veiktu izgriešanu 
  • atlasi zīmējumu vai tā fragmentu, lieto komandu Cut (Izgriezt).
 
   rez.png
  
  Rezultāts:
 
i1.png
  
  Lai veiktu apgriešanu
  • atlasi zīmējumu vai tā fragmentu, tad lieto komandu Crop (Apgriezt).
  crop.png
  
Rezultāts:
 
cropr.png