Grūtības pakāpe:
10:00:00

Visi uzdevumi:

6p.
1. Objektu grupēšana 1p.
2. Objektu grupēšana 3p.
3. Objektu grupēšana 2p.