Grūtības pakāpe:
10:00:00
1. Objektu grupēšana 1 p.
2. Objektu grupēšana 3 p.
3. Objektu grupēšana 2 p.