Grūtības pakāpe:
10:00:00

Visi uzdevumi:

3p.
1. Krāsa 1p.
2. Krāsa 1p.
3. Krāsa 1p.