Priekšmetus var grupēt pēc kopīgām pazīmēm:
 
Mēbeles:
 m1.png
 
Drēbes:
d2.png
 
Rotaļlietas:
1r.png
 
Transports:
t2.png
 
Dzīvnieki:
dz1.png
 
Dārzeņi:
d2.png