Lai uzzīmētu tādu pašu zīmējumu kā paraugā, jāsāk zīmēt no pareizās rūtiņas, jo citādāk attēls var nobīdīties.
 
03.06.png
 
Zīmējums neatšķiras no parauga, ja abi zīmējumi sakrīt un zīmējums sākas no pareizas rūtiņas.

1.png
 
Zīmējums atšķiras no parauga, ja abi zīmējumi nesakrīt un/vai zīmējums sākas no citām rūtiņām.
 
s7.png
 
Atsauce:
Datorika www.startit.lv