Grūtības pakāpe:
11:00:00

Visi uzdevumi:

6p.
1. Paint lietotnes atvēršana 1p.
2. Paint vide 1p.
3. Otas krāsa 1p.
4. Paint darba rīki 1p.
5. Paint lietotnes atvēršana 1p.
6. Laukuma aizkrāsošanas rīks 1p.