Meklētājprogramma
Meklētājprogramma ir programma, kas dokumentos meklē speciālus atslēgvārdus un sniedz lietotājam dokumentu sarakstu, kuros šie vārdi ir atrasti.
Populārākās meklētājprogrammas:
 
Gil C Shutterstock.jpg
Google.com
 
monticello Shutterstock (1).jpg
Bing.com
 
monticello    Shutterstock.jpg
Yahoo.com
  
chrisdorney Shutterstock.jpg
Ask.com
 
Meklējot informāciju var izmantot dažādus meklēšanas paņēmienus:
1. Lietot zināmas tīmekļa lappušu adreses - ievadot adresi adrešu logā;
2. Meklēt pēc atslēgvārda - izmantojot meklētājprogrammu;
3. Meklēt pēc tēmām katalogos un enciklopēdijās - piemēram, www.vikipēdija.lv.
 
Atslēgvārda izmantošana
 Atslēgvārds ir vārds vai vārdu grupa, ko izmanto kāda teksta vai dokumenta satura noteikšanai un meklēšanai.
Informācijas meklēšana, lietojot meklētājprogrammu Google:
meklesana goog.PNG
 
Papildus meklēšanas funkcijas meklētājprogrammā Google:
papildussameklet.PNG
  
1. Ziņas – tiks parādīta informācija par kaķiem, kas publicēta dažādos laikrakstos un ziņu raidījumos.
2. Vēl – nospiežot uz pogas Vēl tiks piedāvātas papildus meklēšanas opcijas. Izvēlies sadaļu Grāmatas.
3. Grāmatas – tiks parādītas grāmatas, kur atrasts vārds "kaķis". Tiek norādīta arī informācija, kas noderēs veidojot atsauci.
4. Rīki – nospiežot šo pogu, parādās josla, kas numurēta ar cipariem 5, 6, un 7.
5. Jebkurā valodā – tiek piedāvātas divas opcijas – meklēt jebkurā valodā, vai meklēt tikai latviešu valodā.
6. Jebkurā laikā – iespējams norādīt, kādā laika termiņā publicētajā informācijā meklēt atslēgas vārdu.
7. Visi rezultāti – tiek piedāvātas divas opcijas - visi rezultāti (atslēgas vārds dažādos locījumos) vai precīza atbilstība (atslēgas vārds konkrētā locījumā, tā kā ierakstīts meklēšanas logā).
 
Rakstot zinātniskus darbus (pētījumus, referātus utt.) lielisks palīgs ir tīmekļa vietne Google Scholar, kas nodrošina vienkāršu veidu  kā meklēt zinātnisko literatūru dažādos rakstos, tēzēs un grāmatās.
 
google scholar.PNG
 
Nospiežot meklēšanas ikonu vai pogu Enter, atveras lapa ar meklēšanas rezultātu.
 
sclokasdadfasf.PNG
 
Hipersaite
Hipersaite - hipertekstu sistēmās pasvītrots vai kā citādi izcelts vārds vai frāze, uz kura novietojot kursoru un noklikšķinot peli, displeja ekrānā tiek parādīts kāds cits dokuments.
 
hipersaitepareizi.PNG
 
Hipersaite tekstā visbiežāk tiek iekrāsota zilā krāsā. Uzklikšķinot ar peli uz hipersaites, tiek atvērta tīmekļa vietne.
 
Intelektuālais īpašums
Intelektuālais īpašums ir cilvēka radošo spēju rezultātā radīts darbs vai izgudrojums. Tas sevī ietver autortiesības uz literatūras, mākslas un zinātniskiem darbiem un mākslinieku izpildītāju darbību, skaņu ierakstiem, radio un TV pārraidēm, zinātniskiem atklājumiem un izgudrojumiem, rūpnieciskiem paraugiem, preču zīmēm, firmas nosaukumu un komerciāliem apzīmējumiem.
 
Intelektuālā īpašuma aizsardzība ir nepieciešama, lai autori, kas radījuši izgudrojumu vai darbu (dziesmu, dzejoli, gleznu, datorspēli) saņemtu atlīdzību par ieguldīto darbu.
 
Autortiesības pieder darba autoram, tiklīdz sāk darbu radīt. Darbs tiek aizsargāts neatkarīgi no tā, vai tas ir pabeigts vai nav. Tiek aizsargāts jebkurš radītais darbs, neatkarīgi no tā vērtības vai darba formas.
 
Lai autors apliecinātu, ka tieši viņš ir radījis konkrēto darbu, izmanto autortiesību aizsardzības zīmi:
 
copyright-30343_960_720.png
 
Kā arī autora vārdu (nosaukumu) un darba pirmpublicējuma gadu.
Atsauces
 Atsauce- īsa norādes forma, ar kuru parāda, ka izmantots cita autora darbs vai ideja.
Pastāv dažādi atsauču noformēšanas stili, bet vienmēr ir nepieciešams norādīt:
1. Citētā (izmantotā fragmenta) autora vārdu, uzvārdu;
2. Grāmatas vai raksta nosaukumu;
3. Ja izmanto interneta resursus – tīmekļa vietnes adresi.
 
Kā iegūt tīmekļa vietnes adresi atsauces norādīšanai, ja izmantota meklētājprogramma Google:
 
pareizei saite.PNG
 
pareizi2.PNG
 
Nekad kā atsauci neizmanto saiti, kas redzama adrešu logā meklētājprogrammā Google. Hipersaite atsaucē jānorāda tā, lai, ja to ievada adrešu logā un nospiež Enter, atvērtos tīmekļa vietne, kur atrodas citētais avots.
 
Informācijas izvērtēšana
Pirms dalies ar kādu informāciju vai izmanto to, izvērtē vai tā ir ticama un patiesa.
Kritēriji, kas palīdzēs informācijas izvērtēšanai -
1. Kādā tīmekļa vietnē informācija atrasta? (Vai tīmekļa vietnē www.anekdotes.lv ir ticama informācija par valsts prezidentu vecumu?)
2. Vai ir zināms informācijas avots? (Norādīts autors vai izteiktā viedokļa autors)
3. Vai ir pieejams informācijas publicēšanas datums? Kad informācija ir publicēta? (Vai 2021. gadā ir aktuāla informācija par datorikas jaunumiem, kas publicēti 2007. gadā?)
4. Vai avots papildina, atbalsta vai saskan ar citos avotos pieejamo informāciju? (Salīdzini iegūto informāciju. Vai arī citā informācijas avotā publicēta līdzīga informācija!)
 
Atsauce:
Google.com - Gil C / Shutterstock.com
Bing.com - monticello / Shutterstock.com
Yahoo.com - monticello / Shutterstock.com
Ask.com - chrisdorney / Shutterstock.com