Grūtības pakāpe:
00:40:00
1. Ierīces digitāla attēla iegūšanai 1 p.
2. Digitāla attēla uzbūve un iegūšana 2 p.
3. Ierīces attēla un video iegūšanai 1 p.
4. Datu nesēji 1 p.
5. Lietotne Fotoattēli 1 p.
6. Attēla apstrādes iespējas 1 p.
7. Datu aizsardzība un autortiesības 1 p.