Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5p.
1. Enerģijas avoti 1p.
2. Dabas resursu taupīšana 1p.
3. Enerģijas iegūšana 1p.
4. Enerģētikas profesijas 1p.
5. Enerģija un vide 1p.