Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

9p.
1. Definīcijas 1p.
2. Laika skaitīšana 1p.
3. Gadalaiku maiņa 1p.
4. Laika joslas 2p.
5. Laika skaitīšana 1p.
6. Laika skaitīšana 2p.
7. Laika skaitīšana 1p.