Diennakts stundas
  
Senatnē cilvēki laiku visbiežāk mērīja, vērojot Sauli un dabas parādības. Tomēr Saule vienlaicīgi nevar apspīdēt visu Zemi, tāpēc laiks katrā pilsētā varēja būt atšķirīgs.

Attīstoties tālsakariem un dzelzceļam, tas kļuva neērti. Problēma tika atrisināta, ieviešot laika joslas, noteiktiem reģioniem lietojot vienotu Saules laiku.
 
Pavēro video, kā tas darbojas!
 
 
Par sākuma līniju ir pieņemts uzskatīt 0 meridiānu, kas iet caur Griniču Lielbritānijā, Londonā. Šo laiku apzīmē ar GMT. Pirmās joslas laiku apzīmē GMT +1. Pirmajā laika joslā atrodas, piemēram, Parīze, Berlīne, Stokholma. Latvija atrodas otrajā laika joslā - GMT +2. Tas nozīmē - ja Londonā pulkstenis ir 9.00 no rīta, tad tajā pašā laikā Berlīnē pulkstenis ir 10.00, bet Rīgā 11.00. Pavisam ir 24 laika joslas.

Precīzi noskaidrot, kādās laika joslās iedalītas dažādas valstis, var laika joslu kartē.
 
7556221_orig.png
 
Lai būtu vieglāk saprast, kāds laiks ir dažādās pasaules daļās, cilvēki ir izveidojuši dažādus pulksteņus.
 
 
Palīgs laika joslu noteikšanai ir arī daudzos mobilajos telefonos.
 
screen-3.jpg
  
 Gads
  
Garais gads ir tad, kad tā skaitļa pēdējie divi cipari dalās ar četri, piemēram, skaitļu 2004, 2008, 2012 pēdējie divi cipari dalās ar četri un tie ir garie gadi, bet skaitļu 2014, 2018, 2022 pēdējie divi cipari nedalās ar četri un tie nav garie gadi. Izņēmums ir gadskaitļi, kuri dalās ar 100 bet nedalās ar 400, piemēram, 1900. gads nebija garais, jo nedalās ar četrsimt, bet 2000. gads bija garais gads.

Gads ir laika mērvienība - laiks, kurā Zeme vienu reizi apriņķo ap Sauli. Zeme apriņķo ap Sauli 365,2425 dienās. Gadā ir 365 vai 366 dienas. Ir garie gadi, kuros februārī ir 29 dienas, bet īsajos 28. Zini kāpēc? Tāpēc, lai novērstu to, ka novembrī būtu pavasaris, bet Līgo svētkos būtu jābrauc ar ragaviņām no kalna. Īsajos gados ir 365 dienas, bet "liekais" Zemes riņķojuma laiks reizi četros gados veido vēl vienu papildus dienu, kuru pievieno februārim kā divdesmit devīto dienu. Tas ir garais gads.
Atsauce:
Laika joslu karte: http://www.icsm.gov.au/mapping/images/time_zones.jpg