Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

9p.
1. Kas ietekmē klimatu? 1p.
2. Kā veidojas klimats? 1p.
3. Klimata izmaiņas 1p.
4. Kā samazināt klimata izmaiņas? 1p.
5. Informācija par klimatu 1p.
6. Laikapstākļu raksturošana 2p.
7. Vēja stiprums 2p.