Ļoti daudzu cilvēku darbs ikdienā ir saistīts ar elektrību. Praktiski visi cilvēki elektrību izmanto katru dienu: cilvēki izmanto datoru, mērierīces, apgaismojumu un daudzas citas iekārtas, kuru darbībai nepieciešama elektrība.
Bet ir cilvēki, kuri nodrošina, lai visi pārējie elektrību varētu izmantot.

Autoelektriķis strādā automobiļu tehniskās apkopes un remonta uzņēmumos, automobiļu diagnostikas centros, automobiļu tehniskās apskates punktos un tamlīdzīgos radnieciskos uzņēmumos. Autoelektriķis spēj novērst bojājumus automobiļu elektroiekārtās.

Būvelektriķis strādā celtniecībā un ievelk būvlaukumos, jaunceļamās vai renovējamās (atjaunojamās) ēkās, dzīvokļos elektriskos vadus, uzstāda rozetes un gaismekļus. Būvniecības gaitā būvelektriķis arī pieslēdz pie elektrotīkla dažādas celtniecības mašīnas atkarībā no celtnieku vajadzībām.

Elektriķis
veic ārējo un iekšējo elektrisko tīklu izbūvi un elektroietaišu ierīkošanas, ekspluatācijas un remonta darbus.
 
Kuģa elektriķis gādā, lai uz kuģiem tiktu pareizi ievilkti elektriskie vadi, pieslēgtas elektriskās ierīces, un lai tās tiktu pareizi lietotas.
  
Vai vari sameklēt informāciju par citām profesijām, kas saistītas ar elektrības izmantošanu?