Teorija

Kas ir elektriskā ķēde?

Kā panākt, lai iedegas spuldzīte vai cita elektriska ierīce? Taisnība, tā jāpievieno strāvai, iespraužot kontaktdakšu ligzdā:
 
iesledz kontakta.jpg
 
Elektrisku ierīci var darbināt arī ar baterijām:
 
baterija.jpg
Elektriskās ierīces, kas saslēgtas ar strāvas avotu, sauc par elektrisko ķēdi.
 
virkne.png   shema1.png
 
Elektrisko ķēdi var attēlot shēmā. Shēmā ar speciāliem simboliem ataino spuldzi, vadus un bateriju.
 
apzimejumi.png
 
Pēc šādām, tikai sarežģītākām, shēmām elektriķi savieno elektriskās ķēdes. Arī tavā mājā atbilstoši elektrisko ķēžu shēmām elektriķi ierīkoja vadus un rozetes, lai tu varētu sev ērtās vietās pieslēgt elektriskās ierīces, piemēram, datoru.

Elektriskās ierīces var saslēgt dažādi. Var izmantot virknes slēgumu, kurā visas ierīces ir saslēgtas vienā ķēdē, kas sākas pie viena strāvas avota pola un beidzas pie otra:
 
virknes slegums.jpg
 
Tomēr šādam slēgumam ir trūkumi: ja virknē saslēgs vairākas spuldzītes vai citus strāvas patērētājus, tad tās zaudēs spožumu (kvēli), jo saņems nepietiekamu strāvas daudzumu. Bez tam, ja viena spuldzīte izdegs, nedarbosies arī pārējās, jo būs pārtraukta elektriskā ķēde.
 
Tāpēc ļoti bieži elektriskās ierīces saslēdz paralēlajā slēgumā:
 
paralelais.jpg
 
Ja ierīces saslēgtas paralēlajā slēgumā, tās visas saņem vienādu strāvas daudzumu. Ja kāda no spuldzītēm nedeg, tas nepārtrauc ķēdi, un pārējās spuldzītes turpina degt.
 
Nosauc, kur ikdienā izmanto virknes un paralēlo slēgumu!
 
Atsauce:
http://www.pv.infn.it/icnct-13/information.html
http://www.bmwpower.lv/forum_topic.php?topic=18880&start=8660
http://www.electronicsandyou.com/electronics-images/electronics_images.html
http://blog.anuragonline.com/2008/11/
http://www.goerudio.com/demo/virknes_slegums