Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

11p.
1. Vielas īpašību veidi 1p.
2. Raksturo vielu īpašības 2p.
3. Gaisa sastāvs 2p.
4. Maisījumu atdalīšana 1p.
5. Vielu blīvums 1p.
6. Dabas vielas un to īpašības 4p.