Ķermeņa masu nosaka ar svariem. Masas noteikšanas procesu sauc par svēršanu.
 
sversana.jpg
 
Uz kreisā svaru kausa uzliek priekšmetu, kuru jānosver. Uz labā svaru kausa liek atsvarus, līdz abi kausi ir līdzsvarā.
Katram atsvaram ir zināma masa. Tā ir uzrakstīta uz atsvara. Saskaita atsvaru kopējo masu. Rezultāts ir vienāds ar sveramā priekšmeta masu.
Svarīgi!
Ķermeņa masu apzīmē ar burtu m. Masas mērvienība ir kilograms (kg). Vienā kilogramā ir 1000 grami (g).
 
Piemērs:
Skolēns noteica masu metāla klucītim ar sviras svariem. Svari nonāca līdzsvarā, kad uz labā svaru kausa tika salikti atsvari ar masu 200 g, 100 g, 50 g, 2 g un 1 g. Kāda ir klucīša masa?
  
m = 200 + 100 + 50 + 2 + 1 = 353 (g)
 
Ja ķermeņa vai vielas masa ir lielāka par vienu kilogramu, to var pierakstīt šādi: 1,247 kg. Tas nozīmē, ka masa ir viens kilograms un divi simti četrdesmit septiņi grami. Skaitlis pirms komata apzīmē kilogramus, bet aiz komata - gramus.
 
Atsauce:
http://www.sxc.hu/photo/1172392