Grūtības pakāpe:
1. Lidošana, definīcijas 1p.
2. Grafika izpēte 2p.
3. Vidējā lieluma aprēķināšana 1p.