Grūtības pakāpe:
00:04:00

Visi uzdevumi:

8p.
1. Iežu īpašības 2p.
2. Iežu cietība 2p.
3. Augsnes sastāvs 1p.
4. Augsnes sastāvdaļu noteikšana 3p.